Вісник Київського національного університету  імені Тараса Шевченка. Історія 

                                                           ISSN 1728-2640.                                                                                                                                                                                                                     Засновано 1958 року.

 

Головна

Атестовано: Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 1-05/8 від 22.12.10.

Зареєстровано: Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію № 17218-5988 Р від 10.11.10.

Засновник та видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет". Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02.

 

Про нас:

  • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія – квартальний, який видається історичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка безперервно з 1958 року.
  • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія – один з перших історичних журналів, які з’явилися в Україні після завершення Другої Світової війни та кінця епохи сталінізму.
  • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія – рецензоване академічне видання, адресоване дослідникам, які цікавляться історією.
  • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія заохочує міждисциплінарний підхід до історії, із залученням методів соціології, статистики, психології, політології, міжнародних відносин та методології інших наближених суспільних та гуманітарних наук.
  • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія публікує матеріали з історії, археології, етнології, історіософії, історіографії та джерелознавства, забезпечуючи платформу як для молодих талановитих науковців, так і для істориків зі світовим ім’ям.
  • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія охоплює весь спектр історії, від політичної і військової, економічної і соціальної історії до історії мистецтва та ідей.
  • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія презентує нововиявлені або розсекречені документи з українських та світових архівів, огляди та рецензії на найновші історичні публікації.
  • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія забезпечує вільний доступ до матеріалів всіх номерів журналу (4 видання на рік).
  • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія публікує матеріали українською та англійською мовами.

Автори несуть всю відповідальність за зміст їх публікацій.

Наклад: 300 примірників

 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія індексується:

  • 1